• Općina Cestica

  Naziv korisnika

 • 835.797,96 kn

  Ukupna vrijednost projekta

 • 718.549,33 kn

  Prihvatljivi troškovi

 • 358.347,36 kn

  Iznos EU sufinanciranja

 • prosinac 2017. – rujan 2020.

  Razdoblje provedbe projekta

 

Ciljevi


Svrha energetske obnove NK Dinamo Babinec je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

Specifični ciljevi energetske obnove su:

 1. Smanjenje potrošnje isporučene energije za grijanje u zgradi za 16.254,12 kWh/godišnje odnosno za 60,04%,
 2. Smanjenje potrošnje primarne energije u zgradi za 34.197,52 kWh/godišnje odnosno 64,21%,
 3. Povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom solarnog sustava za pripremu tople vode,
 4. Smanjenje ispusta CO2 kod uporabe objekta za 69,02%.

 

Ciljane skupine su:

 • Općina Cestica kao prijavitelj projekta i vlasnik zgrade,
 • NK Dinamo Babinec kao upravitelj objekta
 • Članovi NK Dinamo Babinec i gostujući igrači kao korisnici objekta.

 

Krajnji korisnici su šira lokalna zajednica koja će provedbom projekta imati energetski obnovljen objekt koji je na raspolaganju sportašima.

 

Općina Cestica
NK Dinamo Babinec

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020."