• Općina Cestica

  Naziv korisnika

 • 835.797,96 kn

  Ukupna vrijednost projekta

 • 718.549,33 kn

  Prihvatljivi troškovi

 • 358.347,36 kn

  Iznos EU sufinanciranja

 • prosinac 2017. – rujan 2020.

  Razdoblje provedbe projekta

 

Korisnik energetske obnove


Zgrada nogometnog kluba NK Dinamo Babinec, nalazi se na Školskoj ulici 6, Babinec, Općina Cestica.

Zgrada je sagrađena 1984. godine a kasnije je dograđivana te se sastoji od prizemnog i katnog dijela. U prizemnom dijelu nalazi se tuš, wc, arhiva i spremište, dok se na katu nalazi soba za sastanke. Iznad arhive smještena je tribina za gledatelje.

Zgrada se intenzivno koristi od strane sportskog kluba. Korištenje objekta je kontinuirano tijekom godine a najveća potrošnja energije ostvaruje se u razdoblju od veljače do studenog kada traju pripreme za sezonu I sama sportska sezona. Objekt se tada koristi od domaćina i gostiju, što dovodi do visokih troškova energije za grijanje objekta i pripremu tople vode.

Grijanje u zgradi riješeno je na lako loživo ulje a za zagrijavanje tople vode koristi se električna energija.

Općina Cestica
NK Dinamo Babinec

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020."