• Općina Cestica

  Naziv korisnika

 • 835.797,96 kn

  Ukupna vrijednost projekta

 • 718.549,33 kn

  Prihvatljivi troškovi

 • 358.347,36 kn

  Iznos EU sufinanciranja

 • prosinac 2017. – rujan 2020.

  Razdoblje provedbe projekta

 

Rezultati provedbe projekta


Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 34.197,53 kWh/god odnosno 64,21% i ugrađen sustav za pripremu tople vode iz obnovljivih izvora energije po provedbi mjera energetske učinkovitosti.

Polazna vrijednost primarne energije: 53.252,94 kWh/godišnje

Ciljana vrijednost potrebe za primarnom energijom: 19.055,42 kWh/godišnje

Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije: 34.197,52 kWh/godišnje (64,21%)

 

OSTALI POKAZATELJI ENERGETSKE OBNOVE

Potrošnje energije za grijanje (prije obnove) = 27.069 kWh/godišnje

Potrošnje energije za grijanje (poslije obnove) = 10.814,88 kWh/godišnje

Smanjenje potrošnje energije za grijanje = 16.254,12 kWh/godišnje (60,04%)

Godišnja emisija CO2 (prije obnove) = 12,56t

Godišnja emisija CO2 (poslije obnove) = 3,89t

Godišnje smanjenje emisije CO2 = 8,67t (69,02%)

Energetski razred (prije obnove) = „D“

Energetski razred (nakon obnove) = „B“

Općina Cestica
NK Dinamo Babinec

 

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020."